KALKULATOR PŁAC na 2017r.

Składki ubezpieczeń społecznych
 • składka emerytalna:
 • 9,76 % 0,00 zł
 • składka rentowa:
 • 1,5 % 0,00 zł
 • składka chorobowa:
 • 2,45 % 0,00 zł
  ubezpieczenia społeczne razem: 0,00 zł
 • składki na ubezpieczenia zdrowotne
 • 9 % 0,00 zł
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu:
 • 7,75 % 0,00 zł
  koszty uzyskania przychodu:
  podstawa obliczenia zaliczki: 0,00 zł
  kwota zmniejszająca podatek (46,33 zł):
  zaliczka na podatek: 18 % 0,00 zł
  zaliczka do urzędu skarbowego: 0,00 zł
  wynagrodzenie netto (do wypłaty): 0,00 zł